Voor 12:00 besteld. Binnen 48u in huis
Altijd gratis verzending
Winkels in Amsterdam & Rotterdam
Specialist in Pruiken & Haarwerken

klachten

Klachtenafhandeling
Beide partijen zijn gebaat bij een snelle en adequate afhandeling.
1 Als er een klacht is, wordt de cliënt gevraagd het klachtenformulier in te vullen.
Dit formulier kan worden toegezonden per mail.
2. De ontvangst van het klachtenformulier wordt binnen 5 werkdagen bevestigt.
3. Klachtformulier wordt door Xchange real Brazilian Hair verwerkt in het klantenbehandelformulier.
4. Acties, zoals opgenomen in het klachtenbehandelformulier, worden afgewerkt.
5. Klachten worden zowel schriftelijk als electronisch bewaard.
Schriftelijk in de ordner en ,elektronisch in een map met klachten.
De ordner en de map zijn onderverdeeld in “klachten in behandeling” en “klachten afgehandeld”.
6. Xchange Real Brazilian Hair zal binnen 1 week na ontvangst een correctievoorstel aanbieden.
7. Indien we er niet gezamenlijk zijn uitgekomen dient de casus door de cliënt/klager te worden aangemeld bij de klachtencommissie. De klachtencommissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren.
8. Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de klachtencommissie kan hij de casus schriftelijk aanmelden als geschil bij de SEMH. Dit is voor beide partijen een bindende uitspraak.
Toelichting van het aanmelden van de casus bij de klachtencommissie en geschillencommissie
Het aanmelden van de casus bij de klachtencommissie
Indien de klager en de leverancier er niet gezamenlijk zijn uitgekomen dient de casus door de cliënt/klager te worden aangemeld bij de klachtencommissie. Volgens de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector moet elke leverancier van medische hulpmiddelen de beschikking hebben over een klachtencommissie.
Dit kan middels de klachtencommissie van de ECKG. De klachtencommissie dient te werken volgens de eisen van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De klachtencommissie moet bestaan uit ten minste drie leden, waaronder een externe voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de leverancier. Verder mag aan de behandeling van de klacht niet worden deelgenomen door een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft. De commissie moet verder een klachtenreglement hebben en jaarlijks rapporteren aan de Inspectie Volksgezondheid. De klachtencommissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren. Het aanmelden van de zaak bij de geschillencommissie van de SEMH Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de klachtencommissie kan hij de casus schriftelijk aanmelden als geschil bij de SEMH. De taak van de Geschillencommissie is het geven van een voor beide partijen bindende uitspraak waarbij in ieder geval zal worden nagegaan of de desbetreffende leverancier heeft voldaan aan de eisen van de erkenningsregeling en aan de kwaliteitseisen van de SEMH. erkenningsregeling en aan de kwaliteitseisen van de SEMH.
--------------------
ECKG

[email protected]

tel:023-7001210

----------------------
SEMH:
Postbus 526
2400 AM Alphen aan den Rijn

Voor 12:00 besteld. Binnen 48u in huis
Altijd gratis verzending
Winkels in Amsterdam & Rotterdam
Specialist in Pruiken & Haarwerken